Kajakpolo Dommeruddannelse

Bliv kajakpolodommer

DKF tilbyder Kajakpolo Dommerkursus

Dommerkurser afvikles i forbindelse med nationale stævner. Inden kursusstart skal kursisten vælge, hvilket niveau vedkommende vil evalueres på:

  • Niveau 1. – indgangsniveau til dommer uddannelserne. Giver færdigheder til at dømme op til 1. divisions kampe i DK
  • Niveau 2. – færdigheder til at dømme ligakampe i DK
  • Niveau 3. – ICF C
  • Niveau 4. – ICF B
  • Niveau 5. – ICF A (højeste niveau)

ICF niveauerne (International Canoe Federation) administreres af ICF.

Et dommerkursus består af et teorikursus afsluttet med en skriftlig prøve, og minimum tre praktiske prøver. Teorikurserne forventes afholdt i marts/april med henblik på evaluering ved den efterfølgende Danmarksturnering. Det tilstræbes, at der afholdes teorikurser henholdsvis øst og vest for Storebælt.

Kurserne vil have en varighed af tre timer. En bestået teoriprøve er en forudsætning for at gå videre til de praktiske prøver.

Den praktiske del

Den praktiske del af kurset afvikles primært i forbindelse med Danmarksturneringens stævner, hvor kursisten vil virke som dommer ved mindst tre af et stævnes kampe. Afhængig af kampenes niveau kan evaluering også finde sted ved andre nationale turneringer.

Under kampene vil kursisten blive bedømt af en erfaren dommer. Efter hver kamp evalueres indsatsen i fællesskab, og det aftales, hvad kursisten bør fokusere på til næste prøve.

Den skriftlige del

Den skriftlige del af prøven foregår i forbindelse med og som afslutning på dommerteorikurset. Prøven består af spørgsmål, der har til hensigt at afspejle kursistens kendskab til de danske regler. Der stilles spørgsmål omkring baneforhold, udstyr, spil, dommerudstyr m.v.

Ved kursets afslutning vurderer instruktøren indtrykkene af kursistens indsats og sammenholder dette med resultatet af den skriftlige prøve. Kursisten skal bestå den teoretiske prøve for at kvalificere sig til de praktiske prøver. Bestås den teoretiske prøve ikke i første forsøg, er det muligt at gøre endnu et forsøg ved et af de nationale stævner, hvis det forinden aftales med den dommeransvarlige.

Uddannelseskonsulent

Morten Juul Madsen

E-mail mjm@kano-kajak.dk

Tlf.: +45 2324 6340