DKF Træneruddannelser

DKF tilbyder en række forskellige træneruddannelser på forskellige niveauer.

DKF Træneruddannelser omfatter:

  • DKF træner 1, 2 og 3
  • Kajakpolo, træner 1
  • DIF’s diplomtræner
  • Idrættens Træner Akademi (ITA)

DKF træner 1, 2 og 3

DKF tilbyder interesserede trænerspirer at komme på skolebænken, så de kan få sig en bred praktisk og teoretisk uddannelse, som lægger sig tæt op ad DIF’s uddannelsesstruktur og undervisningsmaterialer.

Dit eget niveau som roer er ikke afgørende. Har du lyst til at være træner, er det målet, at du efter disse kurser vil være i stand til at varetage træning, sæsonplanlægning og teknikretning på klubtræner/kraftcenterassistent-trænerniveau.

Kommende trænere behøver ikke selv at være topatleter. Der vil være en meget stor vekslen mellem teori og praksis, så vi kan komme rundt om alle de delemner, der er inden for træningslære, teori og praksis.

Hjemmeopgaver og selvstudie

Man skal regne med, at der vil blive stillet hjemmeopgaver af både praktisk og teoretisk art, så man skal hjem og arbejde videre med de ting, man lærer på kurset. Selvstudie eller studier i grupper kan også forventes. Uddannelsen tager i meget stor grad udgangspunkt i Danmarks Idrætsforbunds trænermateriale, som frit kan downloades her.

Smuthul

Der vil være mulighed for at søge merit for kursister, som tidligere har været på DKF’s trænerkurser.

Ligeledes kan du, hvis du allerede er instruktør 2 i fitness / kap nøjes med at tage e-lærings-delen af træner 1, så kan du gå direkte på træner 2.

Kajakpolo træner 1

Kajakpolo træner 1 er et kursus, der henvender sig til alle, der ønsker at udvikle deres evner som træner i kajakpolo. Det er det første led på vejen til at blive certificeret diplomtræner i kajakpolo.

Det er ikke en forudsætning at have egenfærdigheder i spillet, men en nødvendighed hvis man ønsker at deltage i den praktiske del af kurset. Personer, der ikke har egenfærdigheder i spillet, vil blive inddraget på land i den praktiske (ca. ¼) del af undervisningen.

Et IPP 2-niveau i kajakpolo vil være tilstrækkeligt til at kunne deltage i den praktiske del af kurset. Kurset løber over en weekend. På kurset vil grundfærdighederne for spillet i form af båd-, bold- og pagajtekniske færdigheder blive gennemgået og behandlet teoretisk såvel som på vandet med fokus på træning af kajakpolo som en holdsport.

Derudover gennemgås basal træningslære og -metode og trænerrollen generelt i holdsport.
Kurset benytter som grundbog “Canoepolo, Basic skills and tactics”, som også vil danne grundlag for den videre uddannelse til kajakpolotræner. Derudover udleveres materiale i generel træningslære. På kurset vil kursisterne analysere filmede kampe.

Diplomtræner & ITA

Når du har gennemført DKF’s træner 3-uddannelse, har du mulighed for at blive endnu bedre ved at fortsætte på Danmarks Idrætsforbunds trænerlinje. Første skridt på vejen er DIF’s diplomtræneruddannelse – en 1½-årig uddannelse der opfylder de europæiske krav (ENSSEE) niveau III.

Uddannelsen findes også som intensivt forløb over 4-5 måneder. Uddannelsen indeholder både generelle idrætslige elementer (180 timer) og specifikke DKF-elementer (25 timer).
Ud over den obligatoriske fælles undervisning vil uddannelsen indeholde projektforløb i relation til DKF’s aktiviteter/discipliner.

Uddannelsen afsluttes med prøver, hvorefter det vil være muligt at søge om optagelse på Idrættens Træner Akademi, der er næste trin på uddannelsesstigen.

Du kan læse meget mere om både diplomtræneruddannelsen og Idrættens Træner Akademi her.

Uddannelseskonsulent

Morten Juul Madsen

E-mail mjm@kano-kajak.dk

Tlf.: +45 2324 6340