Udvidelse af instruktørlicens mellem bådtyper

For at gøre det nemmere for klubberne at tilføje nye bådtyper, kan nuværende instruktører udvide deres instruktørlicens til nye bådtyper.

Udvidelse af DKF Instruktør 1

Det er muligt at udvide DKF Instruktør 1 licens mellem forskellige bådtyper.

Hvis en instruktør fx altid har roet og undervist havkajak, men har opdaget at surfski er en ny og interessant bådtype. Så er der nu mulighed for at bruge sin undervisningserfaring til, at udvide sin DKF instruktørlicens for DKF Instruktør 1, hvis instruktøren har et egenfærdighedsniveau (IPP) én over instruktørlicensen i den nye bådtype. I dette tilfælde vil det være krav, at instruktøren har IPP2 i surfski, for at få udvidet sin DKF Instruktør 1 til surfski.

For at få udvidet sin DKF instruktør 1 licens, skal man have været medunderviser på et IPP1 eller IPP2 kursus, i den nye bådtype. Der skal derfor kunne fremsendes dokumentation for dette, samt godkendelse af instruktøren, for at få udvidet sin instruktørlicens. 

Udvidelse af DKF Instruktør 2 ved prøve

Ved at aflægge prøve på DKF Instruktør 2, er det muligt at udvide sin instruktørlicens til en ny bådtype. Husk krav om egenfærdighedsniveau én over (IPP3).

Fx hvis instruktøren er DKF Instruktør 2 i havkajak og fx ønsker at undervise, som DKF Instruktør 2 i surfski, er kravet stadig egenfærdighedsniveau én over (IPP3), men der er også et krav om at gå til prøve i DKF Instruktør 2. Derved kan man springe kurset over, og vejen vil derfor være lidt lettere. 

Hvordan får jeg så udvidet min licens?

Ved at sende en mail til DKF uddannelseskonsulenten med følgende oplysninger: Navn, IPP-nr, email, tlf. nr. og hvilke bådtype du ønsker at få udvidet din instruktør licens til, samt dokumentation.

Husk at du skal have deltaget som medunderviser på et IPP1 eller IPP2 kursus, og instruktøren skal godkende dig, for at udvide DKF Instruktør 1 licens.

Husk at du skal have været til prøve på DKF Instruktør 2 i den nye bådtype, for at du kan få udvidet din DKF Instruktør 2 licens. 

Du kan kontakte DKF-uddannelseskonsulent Morten Juul Madsen på email: mjm@kano-kajak.dk eller tlf. 2324 6340

KTS = Kap-, turkajak, surfski

Surfski 2022

Instruktør 3 i surfski:

I 2022 vil det være muligt at udvide sin instruktørlicens til DKF Instruktør 3 i surfski, for at sikre at der er nok instruktører tilgængelige, til at undervise og uddanne i surfski.

Dog er der krav om at have været føl på ét IPP3 kursus, én IPP3 prøve, ét DKF Instruktør 2 kursus og én DKF Instruktør 2 prøve. 

Husk det selvfølgelig er et krav med IPP4 i surfski.

Instruktør 2 i surfski:

I 2022 er der en særlig dispensation for DKF instruktør 2. Hvis du har bestået din IPP3 prøve i sursfki, har du mulighed for, at direkte få overført din instruktør 2 licens.

Uddannelseskonsulent

Morten Juul Madsen

E-mail mjm@kano-kajak.dk

Tlf.: +45 2324 6340