Til Kano-Kajak.dk ↩

Sammen skaber vi rammen


BØRN I KLUBBEN


[ TEKST / FOTO: Rasmus Birkkjær Bertelsen ]

Det er en ustadig junidag med lavthængende skyer, der gennembrydes af den skarpe eftermiddagssol, som reflekterer lyset i krusningerne på Gamborg Fjord. Kulissen er sat med de mørke skyer i top og den gyldne fjord i bund, delt op i to af den tykke og frodige forsommerskov. Lige her i bunden af fjorden ved side af Sophienlyst Slot ligger Føns Søsportsklub, der blev startet i 1996.

 

Klubben beskriver sig selv som en klub, der skaber en ramme om engagement, respekt for den enkelte og kammeratskabet. Dette for at imødekomme behovet for motion og fællesskab. Denne ramme bliver også meget hurtig tydelig, når man ankommer på det fugtige græs, hvor det oser af liv, foran den åbne hvidkalkede lade. Lige her er en stor flok børn, unge og voksne i gang med at hjælpes ad med at trække kajakker i alle størrelser ud. Også den helt store K4 bliver trukket ud. Det er her, for enden af den lange røde firerkajak, jeg møder Kristian Rud, der sammen med Lotte Graugaard Jensen tilbage i 2018 fik idéen til at starte børne- og ungehold op i klubben.

Vandtilvænning, balance og leg

– Der har været et fokus på at få fami- lierne med i klubben, så der skulle også være et tilbud til forældrene. Sådan, så når man kommer, så kommer man for at deltage, fortæller Lotte.

– Der har været fokus på at få inkluderet så mange som muligt, og samtidig skabe en atmosfære af, at man prøver sig frem og bliver tryg med vand og fartøjerne, fortæller Kristian. 

Det er tydeligt at se, for mens vi snakker, er de mindste af børnene på omkring otte år hoppet i vandet, som går dem til livet, og der svømmes fra bro til bro, imens andre ordner og indstiller kajakker og løbende går på vandet.

– Det hele startede med en enkelt sommerskole, hvor børnene begyndte at tage venner med på vores opfordring, og nu er de børn pludselig blevet små ambassadører for klubben ved at rekrut- tere deres venner og klassekammerater, fortæller Lotte.

"DET ER LIGE SÅ VIGTIGT, AT TRÆNINGEN HAR VÆRET SJOV, SOM AT DEN ER INDHOLDSRIG"

Der er en dejlig afslappet stemning, blandet med en god portion iver for at komme ud på, og for nogen også i, vandet. K4’eren stikker afsted op langs kysten med en voksen, der jagter kilometer til bogen, imens en naturlig opdeling på det lave vand i bunden af fjorden, er ved at tage fart. De lidt større unge ror samlet ud og øver vendinger og kantning i de hurtige tur- og enkelte kapbåde. Mens en mindre gruppe af 8-10-årige forsøger sig med at holde balance og retning, med hjælp fra Lotte, der nu er hoppet ned for at hjælpe med at tømme de kajakker, der er væltet med grinende børn.

– Vi træner da selvfølgelig for at komme med til Paddle Battle Cups, men det er lige så vigtigt, at træningen har været sjov, som at den er indholdsrig, fortæller Kristian og tilføjer, at der skal være plads til legen, og forklarer hvordan små og store bolde og murerspande bliver brugt til kreative lege, både på SUP og i kajak.

En af de mindste roere, som for anden gang storsmilende sidder i en kajak, kæmper nu for at komme væk fra bred- den. Lotte guider i hvilken side, der skal ros, og spørger om jeg ikke lige vil puffe hende væk fra kysten, og selvfølgelig smider jeg sko og sokker for at hjælpe til, for her er der en stemning, som man har lyst til at være en del af og en imødekommenhed og energi, hvor man får lyst til at hjælpe til.

En energi båret af fællesskabet. Der er så stor tilslutning i lokalmiljøet, at klubben ikke kan tage flere ind på nuværende tidspunkt. Der er rigtigt mange på holdet, der kører fast hver fredag. At flytte træningen til fredag har været virkelig populært, og har mødt stor opbakning fra både børn og forældre i klubben og har betydet meget for klubbens succes, da flere af klubbens forældre også har fundet et stærkt sammenhold i klubben.

Forældre står sammen

– Skal du ikke have noget at drikke?, bliver jeg spurgt af forældregruppen, da jeg sætter mig op for at tørre mine fødder. Vi har taget plads ved bordene oppe foran gavlen med udsigt over fjordens nu endnu mørkere skyer. Forældrene fortæller, hvordan klubben har bragt et dejligt fælles- skab med sig. Et fællesskab der byder på spontane fællesspisninger og gode snakke, mens deres børn er på vandet. Ungerne er nu i færd med at skifte fartøj i en hast. Med hjælp fra forældrene, er kajakkerne båret op og SUP på vej ud – der skal bades og leges.

"HER ER ET HELT SÆRLIGT FORÆLDRE- FÆLLESSKAB, HVOR MAN HAR LYST TIL AT KOMME NED OG VÆRE MED"

– Der er et helt særligt forældrefællesskab, hvor man har lyst til at komme ned og være med. Når nu vi har været her om vores børn og nogle gang spist noget mad sammen, og børnene har hygget sig, så er weekenden ligesom i gang, ikke, fortæller forældrene. Det bevidste familie- fokus fra klubbens side betyder, at der tilbydes forældretræning samtidig med at ungdomsholdet kører. Dette resulterer i flere hænder til at hjælpe på tværs af holdene. Og selvom ikke alle kender hinanden, så får de lov at være sammen om aktiviteterne – både store og små kan få lov til at lege, tilføjer Lotte med et glimt i øjet.

De mørke skyer er nu så fortættede, at de ikke kan holde vandet tilbage, da jeg siger tak for i dag. Og da jeg drejer bilen ud på Ronæsbrovej drypper det på forruden, men det er næppe noget, der præger stemningen i Føns Søsportsklub, for her er kan en smule regn vel ikke slå sammenholdet og den gode stemning fra hinanden.