Til Kano-Kajak.dk ↩

En rejse mod frihed og eventyr!


PORTRÆT


[ TEKST: Silas Kraul  FOTO: Silas Kraul ]
14. november 2023

Klik hvis du vil dele!

Kano og kajak er en aktivitet, der normalt forbindes med synet af det smukke landskab og fornemmelsen af vandet under pagajen. Men for personer med synshandicap har kajakroning åbnet døren til nye oplevelser, uafhængighed og personlig udvikling.
DKF lægger vægt på at skabe en inkluderende og tryg oplevelse for alle roere, uanset deres fysiske eller kognitive udfordringer.
Forbundet har fået støtte fra Spar Nord  Fonden til et projekt, hvor formålet er at skabe inklusion af personer med særlige behov i kajak- og SUP aktiviteter. 
Gennem brug af særlige teknikker og støtte fra dedikerede instruktører har blinde og svagsynede personer overvundet hindringer og bevist, at intet er umuligt, når man har viljen til at udforske verden omkring sig.
Denne artikel udforsker den inspirerende verden af blinde, der ror kajak.

Hvem er Kim Sønderbek?

Kim er selv synshandicappet og har kikkertsyn, altså at han ser godt en lille kegle midt i øjet, men stort set ikke ser noget ud til siderne.

Kim er førtidspensionist og bruger nu rigtigt meget tid og kræfter på at arrangere ture og lave kurser for blinde og svagtseende i hele Danmark

Kim er medlem i Ebeltoft Roklub og laver ture igennem foreningen Blind Motion og Dansk Blindesamfund.

Kim laver kurser og arrangerer ture for blinde og svagtsynede i kajak. Vi fik en snak med Kim om mulighederne og udfordringerne når man arbejder med denne gruppe.

For blinde mennesker kan hverdagen være fyldt med udfordringer, der kan begrænse deres bevægelsesfrihed og uafhængighed. Kajakroning giver dem en unik mulighed for at komme ud i naturen og opleve friheden ved at udforske vandet.

"De blinde roere er meget, meget dygtige, og når man fortæller dem at man skal holde sådan her på pagajen, eller du skal gøre sådan her, så gør de det. De har hele deres liv været vant til at få og søge hjælp af andre"

- Kim Sønderbek

Blinde kajakroere bruger forskellige teknikker til at navigere og manøvrere deres kajakker. En af de vigtigste teknikker er brugen af lyd- eller stemmeinstruktioner fra en guide, der sidder i en separat kajak ved siden af. Guiden hjælper med at orientere den blinde roer ved at give retning og afstandsinformationer samt advarsel om eventuelle forhindringer. Den blinde kajakroer lærer også at bruge balancen og
bevægelsen i kajakken til at styre og justere sin kurs.

Åbne rum kan være meget udfordrende for blinde og svagtseende og det kan være en kæmpe stor udfordring at sætte fra land og ikke selv kunne finde hjem igen. Derfor har Kim altid et stort fokus på tryghed og mestring, og at hans kursister har teknikkerne helt på plads inden de kommer ud.

"Man er fri på vandet, man er kaptajn i sin egen kajak"

Men når den blinde kajakroer begynder at mestre kunsten og følelsen af at styre sin egen skæbne på vandet, åbner en verden af eventyr og selvopdagelse sig. Det handler ikke kun om selve kajakroningen, men også om at opbygge tillid til sig selv og troen på, at man kan overvinde enhver udfordring.

Kajakroning giver de blinde mulighed for at opleve naturen på en unik og berigende måde, samtidig med at de opbygger tillid til sig selv og deres evner. Det er en inspirerende rejse, der viser os, at intet er umuligt, når man har modet til at udforske verden omkring sig.

Blind Motion

Blindmotion nedbryder barrierer mellem mennesker og gør det muligt for personer med et synshandicap og seende i fællesskab, at dyrke motion – få pulsen op, holde sig sunde, og være sammen i glæden ved et aktivt liv.

Læs mere her

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund er interesseorganisationen for mennesker med synshandicap. Hver dag kæmper vi for, at blinde og svagsynede kan deltage og bidrage på linje med alle andre: At flere får en uddannelse. At flere kommer i beskæftigelse. At færre er ensomme. At flere lever et aktivt og selvstændigt liv. Og at flere er sunde og dyrker motion.

Læs mere her

Klik hvis du vil dele!