815.932 kr til 24 kano/kajak klubber

DIF og DGI’s foreningspulje har i løbet af 2019 fået 42 ansøgninger fra kano & kajak klubber. 24 ansøgninger er blevet til bevillinger. Alt i alt er der bevilliget 815.932 kr. Bevillingerne til kano/kajak er gået til en lang række forskellige formål. En del foreninger modtog støtte til nyt udstyr, mens andre modtog støtte til kompetenceudvikling, opbevaringsfaciliteter,…