Høring om mulig uetisk adfærd afviklet

DIF indførte i 2013 “Lovregulativ VIII: Matchfixinglovregulativet” dette regulativ er DKF underlagt, hvilke blev synliggjort i en lovændring af DKF’s love i marts 2014. Dette regulativ dækker ikke alene over decideret Matchfixing, men også over “anden uetisk adfærd”. Regulativet forpligter alle i den organiserede idræt til bl.a. at skulle underrette DIF’s matchfixing sekretariat, såfremt man…