Efterårsmøde 2018

Kom og hør mere/ drøft DKF’s budget 2019 Årmødet 2018 besluttede at flytte afholdelsen af vores årlige møde fra forår til efterår for at give medlemmerne bedre muligheder for indflydelse. Derfor inviterer vi nu klubberne til et ekstra “mini-årsmøde” i øst og vest, hvor DKF’s bestyrelse præsenterer og drøfter budget 2019 med klubberne. Vi har…