5. januar – Covid 19 – generalforsamlinger

Myndighederne har lukket helt ned, og generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder kan i praksis ikke afvikles i den kommende periode og bør derfor udsættes. Myndighederne sætter for tiden forsamlingsloftet meget lavt, pr. 6 januar til fem personer. Desuden er den lempelige adgang til at afholde generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder med et stort antal deltagere helt fjernet.    DIF’s…