5. januar – Covid 19

Forsamlingsforbuddet er nedsat til 5 personer Restriktionerne er forlænget frem til 7. februar. Forsamlingforbud er nedsat til 5 personer. Det er ikke længere muligt at afholde fysiske generalforsamlinger. Danmark befinder sig nu på det højeste risikoniveau i Covid 19 varslingssystemet. Det er risikoniveau 5, og niveauet defineres som udbredt samfundssmitte, hvor der er risiko for…