Webinar med Nigel Fosters om hans nyeste bog ”HEART OG TOBA”

For at deltage skal du enten trykke på linket herunder eller kopiere linket til TEAM´s-mødet til din foretrukne browser. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJmOGVlNjgtZWJjZS00MjIxLWJhYjYtNTFlNmM0ODY2MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d30a793-f5e6-4fc6-9fa1-f952475e89ab%22%2c%22Oid%22%3a%22fb683890-e094-4ee2-b12a-e0e76c8b0491%22%7d   Du behøver ikke at downloade en TEAM`s APP. Vi anbefaler man logger på linket en halv time før, så alt teknikken er klar, når mødet starter.