20.706

Vi har nu fået stort set alle medlemstal i hus for 2012 og vi kan igen konstatere en flot fremgang. Vi er i dag 20.706 medlemmer svarende til en fremgang på 6,3% hvilket er den største fremgang siden 2005. I 1999 var vi 12.105 medlemmer. Vi er gået frem i alle alders- og kønsgrupperinger med…