Opsamling på årsmødet 2013

Der var ingen lovforslag i 2013. Årsmødet som blev afholdt i Silkeborg  traf således de største beslutninger i forbindelse med valg til bestyrelsen. Nyvalgt blev Peter Nyegaard Jensen, Formand Silkeborg Kajakklub og valgt som Næstformand i DKF for 2 år. Pia Gulstad, Formand Kajakklubben Esrum Sø og valgt som 2. Næstformand for DKF for 1…