Silkeborg Kajakklub ATK godkendt

Silkeborg Kajakklub tilslutter sig som 7. klub i rækken af ATK certificerede kajakklubber.  Silkeborg kajakklub har haft 19 personer på ATK modulkursus, og kan stille rigtig gode faciliteter til rådighed for de unge i klubben, heriblandt vægttræningsrum, kajakergometre og kajakker af forskellig sværhedsgrad til de unge. Derudover har klubben en klar fremtidsplan for viderudvikling af trænerkompentencer…