Blåt samarbejde: Tre aarhusianske vandsportsforeninger skal bidrage til at løfte børne- og ungeidrætten i Danmark

Blåt samarbejde: Tre aarhusianske vandsportsforeninger skal bidrage til at løfte børne- og ungeidrætten i Danmark 20.9.2023 07:00:00 | Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund har fundet de første foreninger, der skal tegne ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ i det historiske partnerskab med A.P. Møller Fonden. Foreningerne er sat sammen til lokale klynger, og i Aarhus skal sejlsport, roning og kajak samarbejde om at få flere børn og unge aktive i vandsportsforeningerne. Med flere end 800.000 medlemmer under 18 år er Danmarks Idrætsforbund (DIF) den største børne- og ungeorganisation i Danmark. For at skabe endnu bedre idrætsmiljøer for børn og unge har DIF med støtte fra A.P. Møller Fonden startet ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’, og nu er man klar til at ansætte de første børne- og ungeansvarlige, der skal hjælpe foreninger til at styrke arbejdet med børn og unge. Blandt andet i Aarhus, hvor Aarhus Sejlklub. Aarhus Roklub og Kajakklubben Viking er udvalgt til at være såkaldte spydspidsforeninger i projektet. ”Vi har egentlig en rigtig god børne- og ungeafdeling. Men det er ofte børn af forældre i klubben eller andre, der allerede er en del af miljøet. Vi håber, at vi kan finde andre måder at synliggøre vores aktiviteter og rekruttere bredere som man ser det i for eksempel håndbold, badminton eller counter strike,” siger formand Hans Sommerlund fra Aarhus Sejlklub. Fortsat uforløst potentiale De første foreninger er udvalgt i Midtjylland og Sjælland, og i DIF er der store forventninger til arbejdet. Vi er gået efter foreninger fra forskellige idrætter og af forskellig størrelse, så det spejler hele vores idrætsbillede, men fælles for foreningerne er, at de har resurser og overskud til at udvikle sig og varetage en ansættelse. Vi har med foreningerne i Aarhus valgt at fokusere på de ’blå’ idrætter for at undersøge, hvordan vandsportsidrætterne- og miljøerne kan gøres endnu mere attraktive for børn og unge og samtidig blive klogere på, hvordan foreninger med vand som fællesnævner kan samarbejde lokalt,” siger Martin Bro, der er faglig leder for de kommende børne- og ungeansvarlige. Aarhus Sejlklub har en særlig interesse i at fastholde børn og unge op gennem årene, og ikke mindst i ungdomsårene, hvor mange idrætter oplever et større frafald. ”Vi skal skabe et socialt miljø, der gør det attraktivt og kan konkurrere med de mange andre tilbud, de unge får i den alder. Det sociale sammenhold både internt i årgange og på tværs i klubben kan også være en konkurrenceparameter i forhold til digitale fællesskaber, der fylder mere i dag. Der tror jeg, vi har mange fællesnævnere med de andre foreninger,” siger Hans Sommerlund. Fakta om spydspidsarbejdet: I 2023 og 2024 udpeges et antal foreninger til at være spydspidsforeninger, hvor der skal udvikles og opsamles viden om de succesfulde børne- og ungemiljøer Foreningerne sættes sammen af 2-3 foreninger lokalt, der skal samarbejde om udviklingen I Region Midtjylland bliver der mellem 5-7 klynger Hver foreningsklynge får tildelt en børne- og ungeansvarlig, der skal stå for at drive udviklingsarbejdet og sørge for erfaringsdeling I Aarhus er der to klynger: Klynge 1: Brydeklubben Thrott, Børnebasket Aarhus, Aarhus Beachvolley Club Klynge 2: Kajakklubben Viking, Aarhus Roklub, Aarhus Sejlklub Fakta om Fremtidens Idræt for Børn og Unge: A.P. Møller Fonden har bevilget 85 mio. kr. til projektet ’Fremtidens idræt for børn og unge’, der er udviklet af og drives af Danmarks Idrætsforbund. ‘Fremtidens idræt for børn og unge’ er et ambitiøst og omfattende projekt, som løber over de næste fem år. Danmarks Idrætsforbund er paraplyorganisation for 62 danske specialforbund. Under Danmarks Idrætsforbund er der i runde tal 6.000 børne- og ungdomsforeninger og 800.000 medlemmer under 18 år. Projektindsatserne er mange under følgende overskrifter: øge kapaciteten, trænerløfte og trivsel, involvering og rekruttering samt synlighed og videndeling. Se mere om programmet: www.dif.dk/bornogunge Kontakter Jonas Hjortdal Politisk kommunikationskonsulent Tlf: 60559849 johj@dif.dk

Principper for udtagelse til elitecentre blev udsendt op til DM sprint.

– nu kan det også læses her. Stab, eliteansvarlig og elitesamarbejdsudvalg har arbejdet i nogen tid på at få disse oplysninger ud. Vi håber hermed at kunne skabe lidt klarhed over den kommende periode. Se dokumentet her Næste information vi arbejder på knytter sig til de specifikke mesterskaber og sæsonplanen, der i sagens natur fortsat er under udarbejdelse. Spørgsmål vdr. dette kan stilles til eliteansvarlig Tommas Nielsen eller sportschef Torben Koue (forvent lidt forlænget svartid)