Her kan du læse om DKF’s IPP uddannelse – og finde henvisninger til de enkelte bådtypers niveaubeskrivelser, vejledninger & prøvebeskrivelser med mere. Du kan også se niveaubeskrivelserne i tabellerne herunder.

Hvilke kurser, der udbydes fra centralt hold (DKF) i indeværende år, kan du se på
www.kano-kajak.org/forside/webshop/.

IPP uddannelse: bådtyper

[Klik på en bådtype for at læse mere]

HavkajakTouring / TurkajakFitness / KapkajakSurfski
KajakpoloTurkanoKapkanoSurfkajak
SUP

I Paddle Pass: IPP

Målet med DKF’s roeruddannelse (IPP) er at tilbyde en struktur, der giver en god og sikker introduktion til kano- og kajaksporten for begyndere og gode progressions- og udviklingsmuligheder for roere, der søger nye og flere udfordringer.

Til hvert niveau hører et kursus og en prøve. På kurserne præsenteres man for og trænes i de forskellige praktiske og teoretiske elementer, der ligger på niveauet. Til prøver testes man i de praktiske færdigheder og den teoretiske indsigt, der kræves for at bestå niveauet og opnå certificering. I klubber kan roeruddannelsen bruges som en udviklingstrappe, der starter med korte introforløb for potentielle medlemmer (IPP 1), frigivelseskurser (IPP 2) og hold for øvede roere, der gerne vil fortsætte deres udvikling efter frigivelse (IPP 3). Herefter lægges der op til, at man søger udfordringer og inputs via centralt organiserede IPP 4 og IPP 5 kurser.

IPP 1-2 med løbende evaluering

På niveau 1-2 afvikles kursus og prøve oftest som et samlet forløb, hvor deltagerne undervises og evalueres løbende. Deltagelse er i sig selv ikke nok til at bestå. Det er et krav, at man i løbet af kurset og prøven har demonstreret de færdigheder og den viden, der ligger i niveauet for at bestå.

IPP 3-5 har kursus & prøve

På niveau 3-5 er kursus og prøve adskilte forløb, og det er for de fleste nødvendigt at træne og studere mellem kursus og prøve for at kunne bestå prøven og opnå certificering.

Gå direkte til prøve på niveau 1-4

Hvis man via træning i klubben eller andre steder har opnået de færdigheder og den viden, der kræves, kan man altid gå direkte til en prøve på det niveau, man mener man er på (op til og med niveau 4). Det anbefales dog, at man har taget det prøveforberedende kursus og sat sig godt ind i, hvad der kræves for at bestå, hvis man vælger denne løsning.

Interesseliste

Hvis du ikke umiddelbart finder det, du søger, kan du skrive dig på en interesseliste, så vil vi samle op på den med jævne mellemrum. Ved kritisk masse opretter vi flere kurser/prøver. Vi kan desværre ikke garantere dig, at der kommer flere kurser i år.

Euro Paddle Pass

Roeruddannelsen IPP (I Paddle Pass) bygger på Euro Paddle Pass (IPP-standarderne), som er et sæt europæiske minimumsstandarder for uddannelse af roere/udøvere i kano- og kajaksporten. Læs mere her: http://www.europaddlepass.eu/

Oversigt & henvisninger til IPP niveauer

KLIK PÅ NIVEAUERNE

HavkajakTouring / TurkajakFitness / KapkajakTurkano
IPP 1 - HAVIPP 1 TUR / FITNESS / KAPIPP 1 TUR / FITNESS / KAPIPP 1 - KANO
IPP 2 - HAVIPP 2 - TUR / FITNESS / KAPIPP 2 - TUR / FITNESS / KAPIPP 2 - KANO
IPP 3 - HAVIPP 3 - TOURING /turIPP 3
FITNESS/kap
IPP 3 - KANO
IPP 4 - HAVIPP 4 - TOURING/turIPP 4 - KAP
IPP 5 - HAV (testes i oktober 2020)

KAJAKPOLOSUPSURFSURFSKI
IPP 1 - HAV / KAP / TURIPP 1 - SUPIPP 1 - HAVIPP 1 - HAV / KAP / TUR
IPP 2 - HAV / KAP / TURIPP 2 - SUPIPP 2 - HAVIPP 2 - Surfski
IPP 3 - POLOIPP 3 - SUPIPP 3 - SURFIPP 3 - SURFSKI
IPP 4 - POLOIPP 4 - SURF
IPP 5 - POLO

OBS!
Vær opmærksom på, at man kan tage IPP 3 FITNESS- / KAP-KAJAK niveauet i en smallere turbåd!

Her kan du se en oversigt over tilladte vindhastigheder i IPP sammenlignet med andre uddannelsesbeskrivelser.

DKF øvrige kurser

RullekursusNavigationFørstehjælp
HypotermiLangturskursusReparation af kajakker
Kajak Polo dommeruddannelseLederuddannelse

Type-A