kursister på dkf ipp fitness- og kapkursus

IPP Fitness- / Kapuddannelse

Målet med DKF’s roeruddannelse er at gøre roernes tekniske og sikkerhedsmæssige niveau bedre - og motivere til leg og læring!

Roeruddannelsen bygger på Euro Paddle Pass (EPP-standarderne), som er et sæt europæiske minimumstandarder for uddannelse af roere/udøvere i kano- og kajaksporten.

DKF har tilpasset de europæiske minimumstandarder til danske forhold og traditioner. Du kan se et overblik over den danske fitness / kap norm for niveau 1-4 her:

IPP 1 – TUR / FITNESS / KAP

IPP 2 – TUR / FITNESS / KAP

På niveau 1-2 afvikles kursus og prøve oftest som et samlet forløb, hvor deltagerne undervises og evalueres løbende. Deltagelse er altså i sig selv ikke nok til at bestå. Det er et krav, at man i løbet af kurset og prøve har demonstreret de færdigheder og den viden, der ligger i niveauet for at bestå. IPP 1 & 2 er ens for touring / tur & fitness / kap. Niveauet kan tages i almindelige tur- og kap-kajakker efter eget valg.

IPP 3 – FITNESS / KAP

IPP 4 – FITNESS / KAP

Til hvert niveau hører et kursus og en prøve. På kurserne præsenteres man for og trænes i de forskellige praktiske og teoretiske elementer, der ligger på niveauet. Til prøver testes man i de praktiske færdigheder og den teoretiske indsigt, der kræves for at bestå niveauet og opnå licens.

DKF Instruktør

Er du klar til at læse videre om DKF’s instruktøruddannelser – så [klik her]

Uddannelseskonsulent

Morten Juul Madsen

E-mail mjm@kano-kajak.dk

Tlf.: +45 2324 6340