Forsikringer

You are here:

Forsikringer

Når din klub er medlem af Dansk Kano og Kajakforbund, så er klubben automatisk omfattet af  Idrættens Forsikringer.

Læs mere om forsikringerne her.

 

*Ansvarsforsikring dækker også for sejlads med ikke-medlemmer

Ansvarsforsikringen i Idrættens Forsikringer er pr. 01.01.2014 udvidet til at omfatte sikredes erstatningsansvar ved ulykker under søstransport af passagerer i mindre fartøjer, der højst må medbringe 12 passagerer i henhold til søloven jf. lov nr 249 af 21. marts 2012. (Sejlads, hvor der skal udarbejdes en sikkerhedsinstruks). Læs klausul 0120 i policen.

*Netbanksdækning

Ansvarsforsikringen har en netbanksdækning for op til 1.000.000 kr. pr. skade. Forsikringen dækker elektronisk indbrudstyveri i sikredes netbank. Det er en betingelse, at netbanken er tilknyttet sikredes CVR nr.  Forsikringen dækker ikke underslæb eller anden form for kriminalitet begået mod foreningen.  Læs nærmere i ansvarspolicen.

Nogle klubber har brug for ekstra forsikringer

Alt efter hvad din klub ejer, og hvilke aktiviteter som klubben tilbyder, så kan der være behov for ekstra forsikringer. Mange klubber har for eksempel brug for en løsøreforsikring.

Tjek klubbens forsikringsbehov her