Førstehjælp & sikkerhed

Krav til førstehjælpskurser fremgår af Bekendtgørelse om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster

§ 6 stk 3, 3) Være i besiddelse af bevis som sygdomsbehandler, jf. gældende bekendtgørelse om uddannelse og kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sundhedsuddannelser), hvis der er krav om skibsmedicinkiste i det pågældende fartøj. Hvis der ikke er krav om skibsmedicinkiste om bord i det pågældende fartøj, skal føreren have gennemgået et anerkendt førstehjælpskursus i henhold til Dansk Førstehjælps Råds godkendte kurser indeholdende modulerne: Hjerte-Lunge-Redning inkl. AED, Livreddende Førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved Sygdom.
Du kan se hele bekendtgørelsen her

 

 

Bemærk at der er krav om at alle DKF instruktører har et gyldigt førstehjælpsbevis. DKF instruktører med udløbne / ugyldige førstehjælpsbeviser kan ikke udstede licenser før der igen er uploadet og godkendt et gyldigt bevis på iPaddle.dk

Førstehjælp

Workshop om førstehjælp i klubben

  • Har du eller dine klubkammerater været på førstehjælpskursus?
  • Har I lyst til at arbejde videre med førstehjælp i praksis?
  • Så kan i afholde en workshop i førstehjælp på vandet.
  • Inspirationshæftet kan du hente her: LINK

Merit

  • Der gives individuel merit efter ansøgning til sekretariatet.
  • Merit gives fx typisk til læger, sygeplejersker, reddere & førstehjælpsinstruktører.

Har du ikke et førstehjælpsbevis?

Tager du en instruktøruddannelse, så får du først beviset for din instruktøruddannelse når du har uploadet et bevis på, at du har taget et anerkendt førstehjælpskursus.

Er dit førstehjælpsbevis udløbet?

Så skal du være opmærksom på, at du kun må undervise (i IPP systemet), når du har et gyldigt førstehjælpsbevis.

Tilskud

Sikkerhed

Der gælder forskellige regler – afhængig af om man er klub, udbyder eller skole. Det kan du læse mere om her:

Der er mere at læse on sikkerhedsbestemmelser og regler for “ikke medlemmer” under “Klubledelse” på hjemmesiden.

Du kan også læse Søfartsstyrelsen FAQ om sikkerhedsintrukser med mere.

Download materiale om sikkerhed og førstehjælp her.

Du kan kontakte DKF-sikkerhedskonsulent Bjørn Thomsen på email: bt@kano-kajak.dk eller tlf. 2324 0433

LOGO_DKF_RED - Kopi

Havkajaksamrådet logo