Deadline den 31. januar 2017

Servicemeddelelse Fristen for: -at betale første rate kontingent fra klub -> DKF -at indberette medlemstal rettidigt fra klub -> CFR (www.medlemstal.dk/) nærmer sig…. Begge dele har deadline den 31. januar 2017. Rettidig kontingentbetaling og medlemsindberetning er jf. DKF vedtægter en forudsætning for at klubben har stemmeret på årsmødet.

Fem teams af arkitekter og ingeniører dyster om at tegne det nye ”Danmarks Rostadion”

Pressemeddelelse         I disse dage går fem højt kvalificerede teams af arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører i gang med at tegne hver deres bud på, hvordan Danmarks nationale rostadion ved Bagsværd Sø ved København skal designes til gavn og glæde for både roere og borgere.   De fem teams er udvalgt blandt 27 højt kvalificerede teams…

Appeludvalgets kendelse vdr. Sag 1/2016 Løb 222 DM sprint.

Hermed DKF appeludvalgets kendelse vdr. Sag 1/2016 Løb 222 DM sprint. Kendelsen er tidligere sendt til appelanterne Holte Roklub og  Maribo Kajakklub samt Jury ved DM sprint 2016.   Kendelsen fra DKF’s appeudvalg er den 9. oktober 2016 appeleret af Maribo Kajakklub / Holte Roklub til DIF-idrættens Højeste Appelinstans.  DIF-idrættens Højeste Appelinstans har afsagt kendelse den 1.…