Referat bestyrelsens temamøde om arbejdsgrupper

DKF’s bestyrelse holdt den 15. juni bestyrelsesmøde. Det var et specielt temamøde med fokus på arbejdsgrupper. Det er nu 3 år siden at DKF blev omstruktureret og arbejdsgrupper blev indført som en del af strukturen. Bestyrelsesmødet fokuserede på at opsamler erfaringer og komme med bud på optimeringer i forhold til det fremtidige arbejde med og i…

Nye love for DKF udgivet sammen med Årsmøde referat 2014

Hvis det er værd at gøre er det værd at gøre ordentligt… Der blev til Årsmødet i marts vedtaget en række ændringer i love og bestemmelser. De er redaktionel omtalt her. Nu er vedtagelser også indarbejdet i det samlede hæfte med love og bestemmelser som i disse dage udsendes i trykt format til klubberne –…