Programændring for DM sprint 2019 – input søges

Til klubber, kraftcentre, og landstrænere. Silkeborg Kajakklub er tildelt værts-skabet af DM sprint 2019. Silkeborg Kajakklub har på grund af de faciliteter der er til rådighed et ønske om at ændre det i “Love og bestemmelser” fastlagte program. Silkeborg Kajakklubs forslag er her: “Ændring tidsplan 2019 DM sprint FORSLAG“ Lau Larsen ansvarlig for konkurrence i…

Flot overskud i 2018

Revision af Årsregnskab for 2018 er netop afsluttet. Resultatet er et overskud på 453.193 kr. Det er ikke helt nok til at opnå positiv egenkapital – men bringer DKF noget tættere på. For en kort forklaring af de forskellige afvigelser og udviklingen generelt henvises til ledelsesberetning side 8-9. Der er mulighed for at få en…