Nedtælling 250 dage

I dag er der 250 dage eller 21.600.000 sekunder til World Cup Sprint starter 29 maj 2015 på Bagsværd Sø. Vi glæder os – og nu begynder de mere synlige forberedelser. Den 9. oktober samles de områdeansvarlige som er rekrutteret til Kick Off møde i Idrættens Hus. Vi har dog arbejder på sagen i lang…

Høring om mulig uetisk adfærd afviklet

DIF indførte i 2013 “Lovregulativ VIII: Matchfixinglovregulativet” dette regulativ er DKF underlagt, hvilke blev synliggjort i en lovændring af DKF’s love i marts 2014. Dette regulativ dækker ikke alene over decideret Matchfixing, men også over “anden uetisk adfærd”. Regulativet forpligter alle i den organiserede idræt til bl.a. at skulle underrette DIF’s matchfixing sekretariat, såfremt man…