5. januar – Covid 19

Forsamlingsforbuddet er nedsat til 5 personer Restriktionerne er forlænget frem til 7. februar. Forsamlingforbud er nedsat til 5 personer. Det er ikke længere muligt at afholde fysiske generalforsamlinger. Danmark befinder sig nu på det højeste risikoniveau i Covid 19 varslingssystemet. Det er risikoniveau 5, og niveauet defineres som udbredt samfundssmitte, hvor der er risiko for…

5. januar – Covid 19 – generalforsamlinger

Myndighederne har lukket helt ned, og generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder kan i praksis ikke afvikles i den kommende periode og bør derfor udsættes. Myndighederne sætter for tiden forsamlingsloftet meget lavt, pr. 6 januar til fem personer. Desuden er den lempelige adgang til at afholde generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder med et stort antal deltagere helt fjernet.    DIF’s…

4. januar – Covid 19

Restriktioner fra december er forlænget til 17. januar Restriktionerne er forlænget frem til 17. januar Nye restriktioner betyder, at hele landet nu er omfattet af nedenstående restriktioner.  NB: En række kommuner har indført eller vil indføre endnu strengere restriktioner. Alle anbefales derfor til at holde nøje øje med, om de lokale restriktioner og anbefalinger/opfodringer, der…

16. december – Covid 19

16. december restriktioner Nye restriktioner betyder, at hele landet nu er omfattet af nedenstående restriktioner.  NB: En række kommuner har indført eller vil indføre endnu strengere restriktioner. Alle anbefales derfor til at holde nøje øje med, om de lokale restriktioner og anbefalinger/opfodringer, der kan påvirke idrætsaktiviteterne. Der gælder særlige regler for professionelle sportsudøvere. Klik her…